نوشته‌ها

خشک کن پاششی

تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک کن های پاششی

خشک کردن پاششی تبدیل قطرات کوچک به ذرات با رطوبت کم در تماس با هوای گرم است.در این فرآیند رطوبت قطرات مایع طی تماس با هوای گرم خشک کن تبخیر شده و بسته به ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی خوراک پودر با رطوبت پایین به صورت ذرات ریز یا توده ایجاد می شود.به طور کلی هر خشک کن پاششی شامل مخزن و پمپ تغذیه مواد مایع و افشانک و گرم کن هوا و پخش کننده هوا به داخل مخزن خشک کن و مکانیزم جداکننده ذرات پودر از هوا می باشد.

ادامه مطلب …