نوشته‌ها

خشک کردن میوه و سبزی

خشک کردن سبزی

روش های نگهداری بلند مدت سبزی ها

سبزی ها محصولاتی هستند که مدت کوتاه ومعینی در دسترس هستند اما نیاز غذایی ما به آنها دائمی است.بنابراین نگهداری آنها مهم می باشد.دراینجا انواع روش نگهداری مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مطلب …

خشک کن سبزی

روش های خشک کردن میوه

خشک کردن میوه ها یکی از مناسب ترین راه ها برای افزایش ماندگاری آنها است. برای آن که طی خشک کردن میوه آسیب ظاهری و کیفی کمی به آن برسد و محصول مناسبی تولید شود، لازم است میوه های مورد نظر سالم و رسیده باشند و به درستی برداشت و جابه جا شوند. قبل از خشک کردن باید میوه ها شسته و پوست گیری شوند. سپس به قطعات کوچکتری تقسیم شده و بخش های زائد مانند هسته ها جدا شوند.

ادامه مطلب …