نوشته‌ها

خشک کردن میوه و سبزی

خشک کردن سبزی

روش های نگهداری بلند مدت سبزی ها

سبزی ها محصولاتی هستند که مدت کوتاه ومعینی در دسترس هستند اما نیاز غذایی ما به آنها دائمی است.بنابراین نگهداری آنها مهم می باشد.دراینجا انواع روش نگهداری مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مطلب …