خشک کردن میوه و سبزی

خشک کردن سبزی

روش های نگهداری بلند مدت سبزی ها

سبزی ها محصولاتی هستند که مدت کوتاه ومعینی در دسترس هستند اما نیاز غذایی ما به آنها دائمی است.بنابراین نگهداری آنها مهم می باشد.دراینجا انواع روش نگهداری مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مطلب …

خشک کن پاششی

تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک کن های پاششی

خشک کردن پاششی تبدیل قطرات کوچک به ذرات با رطوبت کم در تماس با هوای گرم است.در این فرآیند رطوبت قطرات مایع طی تماس با هوای گرم خشک کن تبخیر شده و بسته به ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی خوراک پودر با رطوبت پایین به صورت ذرات ریز یا توده ایجاد می شود.به طور کلی هر خشک کن پاششی شامل مخزن و پمپ تغذیه مواد مایع و افشانک و گرم کن هوا و پخش کننده هوا به داخل مخزن خشک کن و مکانیزم جداکننده ذرات پودر از هوا می باشد.

ادامه مطلب …